19 March 2010

Simpulan Opposed Nail

IKATAN ini sesuai untuk menyambung dua tali saiz yang sama ataupun berbeza.

  1. Tali yang akan digunakan perlu diletakkan tanda antara A dan B. Buat satu gegelung seperti di dalam rajah untuk memulakan ikatan manakala letakkan tiub pada bahagian tengah simpulan.
  2. Mulakan lilitan untuk bahagian A dan B menerusi B, A dan tiub
    sehingga 10 lilitan dan kemudian masukkan bahagian hujung tali A ke dalam tiub
  3. Tarik tiub keluar dan tutup bahagian gegelung tali dengan perlahan tetapi jangan tarik ikatan.
  4. Letakkan tiub selari dengan bahagian dengan tali A dan sambungkan tali B dan mulakan lilitan pada tiub bahagian tali A dan B.
  5. Lakukan sehingga 10 lilitan dan keluaran tiub dari bahagian tengah ikatan. Tutupkan ikatan dengan perlahan.
  6. Simpulkan lilitan dengan ketat dan tarik dua bahagian manakala licinkan bahagian terlebih menggunakan pemotong kuku.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...